WiseMaster

Aidosti mobiili kunnossapitojärjestelmä aina mukanasi

WiseMaster

Kattavat työkalut kunnossapito- ja asennustyöhön

WiseMaster

Havainnot ja päiväkirjamerkinnät suoraan sähköiseen muotoon

WiseMaster

Sovelluspohjainen offline-tuen tarjoava käyttöliittymä kenttäkäyttöön

WiseMaster jätehuollon toiminnanohjauksessa

M-Technology Oy:n asiakkaista Rosk'n Roll on ostanut WiseMaster -järjestelmän niin, että siinä on mukana sekä kunnossapitojärjestelmä että jätteenvastaanottojärjestelmä. 

M-technology Oy:n toimitusjohtaja Matti Myllylä muistelee: "Vestia sanoi sen mielestäni hyvin, kun silloin aikanaan 4 vuotta sitten lähdettiin liikkeelle, että he kuvittelivat logistiikan olevan se kaikista merkittävin juttu. Sen he saivat tehtyä WiseMasterin avulla, mutta heidät yllätti se, että kuinka paljon mobiilin järjestelmän avulla saatiin tehostettua sitä kentällä tapahtuvaa viestintää".

"Rosk'n Roll on asiakkaistamme tähän mennessä ainoa, joka on laajassa mittakaavassa ottanut kunnossapidon käyttöönsä. Rosk'n Rollilla kunnossapitojärjestelmän käyttöönotto kattaa koko jätekeskuksen ja kaikkien jäteasemien kunnossapidon, ympäristöhavaintojen keräämisen, mittaustietojen keräämisen, jätekeskuksissa olevan kaluston ylläpidon sekä rakennusten ja kiinteistön ylläpidon. Merkittävässä roolissa on kaikki kentällä tapahtuva, koska kenttähavaintoja tehdään paljon ja kaikki on pieninä palasina pitkin kentällä", Matti Myllylä taustoittaa.

Heikki Alamäki

Keskeisimmät WiseMasterin mobiilit ominaisuudet jätehuollon toiminnanohjauksessa

“Keskeisimmät WiseMasterin mobiilit ominaisuudet jätehuollon toiminnanohjauksessa ovat logistiikan hallinnan työkalut, jäteasemien vastaanoton työkalut, kunnossapidon työkalut, materiaalin käsittely sekä havaintojen ja palautteiden hallinta. Nyt jokainen asiakastapahtuma ja siihen liittyvä jätemäärä kirjataan WiseMasterin avulla. Siten tiedetään mitä jätettä on tuotu jäteasemalle, paljonko sitä jätettä on siellä asemalla (varastokirjanpito jätteestä), keneltä se jäte on tullut ja minkätyyppiseltä asiakkaalta jätettä on tullut. Ja tässä ollaan pystytty vastaamaan monenlaiseen jätelain asettamaan raportointitarpeeseen”, kehuu Matti Myllylä.

WiseMasterin käyttöönoton hyödyt ja edut jätehuollon toiminnanohjauksessa

"Maksuliikenne on ollut ennen WiseMasteria käytännössä aivan arviopohjaista ja ei ole ollut olemassa minkäänlaista työkalua, jolla pystyttäisiin seuraamaan onko asiakkaita laskutettu oikein ja onko rahat tullut kassaan jne. WiseMasterin käyttöönoton edut jätehuollon toiminnanohjauksessa ovat siis olleet erittäin merkittävät siellä", kertoo Matti Myllylä.

Myllylän mukaan jäteyhtiöiden toimihenkilöillä on WiseMasterin avulla tarpeeksi hyvät lähtötiedot raporttien ja laskutuksien tekoa varten. Ennen WiseMasterin käyttöönottoa jouduttiin selvittelemään enemmän asioita ja lähtötietoja. Laskujen kohdentaminen oli ennen hirveän työlästä, kun ei tiedetty kuka toi jätettä asemalle ja mille osastolle lasku piti laittaa.

"WiseMasterissa on huomioitu erittäin hyvin rajapinnat yleisimpiin asiakastietojärjestelmiin. Jäteyhtiöiden järjestelmät liittyvät aina jäteyhtiön asiakastietojärjestelmään ja käytännössä se on JHL-niminen järjestelmä Suomessa. JHL:llä hallitaan esimerkiksi jäteasiakkaiden asiakkuuden hallinta, laskutuksen hallinta ja roskapönttöjen tyhjentäminen. WiseMaster on ehdottoman tärkeää integroida kyseiseen järjestelmään, koska se ei pysty toimimaan itsenäisenä järjestelmänä. Integroinnin ansiosta kun lava on kuitattu vuokratuksi WiseMasterissa, siitä menee viesti JHL:lle, että lähettäkää vuokraajalle lasku tällaisilla laskutustiedoilla. Sen jälkeen JHL:stä lähtee lasku vuokraajalle", Matti Myllylä kiteyttää.

"Jäteyhtiöiden reagointinopeus on lisääntynyt paljon WiseMaster -sovelluksen käyttöönoton myötä etupäässä viestinnän myötä. Nyt asiakaspalvelijat voivat tarkistaa jokainen päivä suoraan WiseMaster-sovelluksesta, mitä jätettä on tulossa. Tästä ei ollut mitään käsitystä ennen WiseMasterin käyttöönottoa", Matti Myllylä huomauttaa.

Mobiilit ja sähköiset jätehuollon käyttöpäiväkirjat käytössä

"Jokaisella jäteasemalla on nyt käytössä mobiilit jätehuollon käyttöpäiväkirjat sähköisessä muodossa. Nyt WiseMaster -havaintotyökalulla käyttöpäiväkirjaan voidaan tehdä havaintoja ja sinne on saatu menemään kaikki havainnot mukaan lukien ympäristöhavainnot, kenttähavainnot, kunnossapitohavainnot, valitukset jne. Eli kerättävän tiedon määrää on saatu laajennettua huomattavasti", kertoo Matti Myllylä.

"Jäteyhtiöiden kenttätyöntekijät ovat myös huomanneet kentällä, että WiseMaster on aidosti mobiili järjestelmä. Jäteasemat sijaitsevat yleensä aina hieman syrjässä ja niillä on erittäin huonosti kulkevat verkkoyhteydet. Siellä offline-yhteyden hallinta on aivan äärimmäisen tärkeää ja ilman sitä ei pysty toimimaan", Matti Myllylä korostaa.

"Kaikki havainnot, asiakaspalautteet sekä kaikki kentällä tapahtuva ohjataan WiseMasteriin. Sitä kautta voidaan keskitetysti hallita esim. mitä sinne Haapajärven jäteasemalle kuuluu, mitä valituksia sinne tulee ja minkälaisia ympäristöarviointeja on tehty. Nyt kun kaikki tapahtumat kirjataan WiseMasteriin, yleisesti analysoitavissa olevaa tietoa alkaa kertymään ja sieltä voidaan laittaa liikenteeseen niitä korjaavia toimenpiteitä", pohtii Matti Myllylä.

Matti Myllylän mukaan ekopisteiden huoltokierroksissa WiseMasteria käytetään täysin työnohjauksessa eli suunnitellaan esimerkiksi millaisia huoltokierroksia kierretään viikoittain sekä kuinka siivotaan ja korjataan ekopisteitä. Kaikki ilmoitukset ja raportoinnit tehdään WiseMasterin kautta. Hyvänä esimerkkinä asiakkaista on Lakeuden Etappi Oy.

Helppoa ja monipuolista työvälinettä halutaan käyttää 

"WiseMaster-järjestelmän käyttöönoton helppous ja sujuvuus jäteyhtiöille riippuu tietenkin siitä, kuinka paljon asioita otetaan sieltä järjestelmästä käyttöön. Sanoisin näin, että jäteyhtiöille käyttöönottamisen sujuvuus ja helppous on ollut selkeästi vielä helpompaa kuin teollisuuden kunnossapidossa, koska niillä on kuitenkin esimerkiksi logistiikka tai se jätteen vastaanotto hyvin selkeää. Kunnossapidollisesti ne ovat yleensä aika yksinkertaisia ja helppoja kohteita, kun sitä verrataan vaikka johonkin teollisuuslaitokseen. Ei siinä tehdä mitään kevätrevisioita, kuten esimerkiksi suuremmissa teollisuuslaitoksissa", Matti Myllylä taustoittaa.

Myllylän mukaan jäteyhtiöillä työnohjaus keskittyy lähinnä logistiikan hallintaan eli sellaista vahvaa työnohjausta ei kovin paljoa tarvita. Logistiikan ohjaaminen on yleensä ajojen ohjaamista, mikä helpottuu WiseMasterilla paljon ja sitä käytetään paljon. Muu työnohjaus on sitä, että saadaan vietyä se informaatio eteenpäin", pohtii Matti Myllylä.

"Asiakkaina olleet jäteyhtiöt ovat olleet erittäin tyytyväisiä WiseMaster-järjestelmään ja sen työkaluihin. Esimerkiksi Rosk'n Roll on ilmoittanut halukkuudensa tilata meiltä jatkojärjestelmät myös tulevaisuudessa", Matti Myllylä lisää hymyillen.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Toimialakohtaisia Referenssejämme